top of page

הצהרת נגישות

07-01-2024 הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך

אנחנו בסטודיו פרימק נג׳רי פועלים להנגשת אתר האינטרנט שלנו (www.primacknajari.com) לאנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כמו גולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט

התאמנו את האתר בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות [WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהA\AA\AAA] ], ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.תכני האתר הותאמו לעבודה עם טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך ושימוש במקלדת. במסגרת זו [מחקו את המיותר]:

  • הרצנו את אשף הנגישות של Wix ותיקנו את כל הבעיות שהוא מצא

  • הגדרנו את שפת האתר 

  • דאגנו לסדר של התכנים בכל עמודי האתר

  • הגדרנו מבני כותרות ברורים כולל סמנטיקה בכל עמודי האתר

  • הוספנו טקסט חלופי לתמונות

  • השתמשנו בשילובי צבעים ביחס הניגודיות הנדרש

  • הפחתנו את התנועה המפריעה באתר

  • דאגנו להנגיש את הסרטונים, הקול והקבצים באתר

פירוט הפטורים של האתר

עבור [דפי האתר הבאים: פרוט הURL של הדפים / רכיבי האתר הבאים: פרוט הרכיבים וה URL של הדפים בהם נמצאים / כל האתר] קיים פטור מסוג [נטל כלכלי/ טכנולוגי/אחר], תאריך פקיעת תוקף הפטור [תאריך הפקיעה].

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

 במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שאתם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז/ת הנגישות של הארגון:

bottom of page